Trybunalska 17/25 Poznań

Zamawianie kluczyków do szafek

W trakcie roku szkolnego, w przypadku zagubienia kluczyka, należy dokonać zamówienia bezpośrednio u producenta:
JOTKEL tel. 627252291
Zamówienia oryginalnego kluczyka do szafki można dokonać wysyłając zamówienie na jeden z adresów mailowych:
office@jotkel.com
natalia.namyslak@jotkel.com
joanna.gewert@jotkel.com
w mailu podając numer zamawianego kluczyka (znajduje się on na kluczyku i zamku od szafki) oraz adres, na który kluczyk
ma być przesłany.