Trybunalska 17/25 Poznań

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Wszystkie aktualne informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na szkolnej platformie Moodle

Osoba do kontaktu: Kinga Żurczak (doradca zawodowy), e-mail: kinga.zurczak@sp74.pl