Trybunalska 17/25 Poznań

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020-2021

Wszystkie aktualne informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na szkolnej platformie Moodle w kategorii KURSY – DORADZTWO ZAWODOWE – REKRUTACJA 2020/2021

Osoba do kontaktu: Kinga Żurczak (doradca zawodowy), e-mail: kinga.zurczak@sp74.pl