Trybunalska 17/25 Poznań

Obwód szkoły

Obwód szkoły.

Obwód szkoły od 1 września 2021 r.          Wykaz ulic należących do obwodu

 

Obwód szkoły po reformie (od września 2017)

 

Obwód szkoły przed reformą (do września 2017)