Obwód szkoły


Obwód szkoły przed i po reformie.

Obwód szkoły przed reformą

 

Obwód szkoły po reformie