Ubezpieczenie


Logo PZUUbezpieczenie dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. w PZU S.A.

Suma ubezpieczenia 10.000,00 zł  

składka   roczna 44,00 zł  

nr polisy 1023226104

Zgłaszanie szkód oraz NNW – www.pzu.pl lub tel. 801 102 102.

Osoba do kontaktu w szkole: Teresa Poniecka  tel. 517 498 017 lub 61 66 21 837.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia tutaj.