Trybunalska 17/25 Poznań

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Płatność za obiady do 10 każdego miesiąca z góry.
Płatności można dokonać w stołówce lub przelewem na konto:
Mbank 92 1140 2004 0000 3502 8056 6888

W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, numer szkoły, oraz klasa.

Przeterminowane płatności do 10 dni będą skutkować nie wydaniem posiłku.

Mnożymy ilość dni x stawkę za posiłek w danym miesiącu,
oraz odliczamy prawidłowo zgłoszone nieobecności ucznia za m-c poprzedni.
Ilości dni żywieniowych będą podawane na stronie szkoły z wyprzedzeniem.

Luqrecja Jarosław Balcerek
Mbank: 92 1140 2004 0000 3502 8056 6888

Ilość dni żywieniowych w LISTOPADZIE: 20

Uwaga! W dniach:
14.10.22 (Dzień Nauczyciela), 31.10.22 (dzień przed 1 listopada) – nie wydajemy posiłków

ZUPA+II DANIE+KOMPOT: 13,00 zł x 20 = 260,00 zł
II DANIE+KOMPOT: 11,00 zł x 20 = 220,00 zł
ZUPA: 2,00 zł x 40 = 40,00 zł

Od 01.09.2022 r. opłata za zupę została obniżona ze względu na ustawowe dofinansowanie przez Gminę
jednego gorącego posiłku dla każdego ucznia.

Nieobecność ucznia, rodzic lub opiekun, zobowiązany jest zgłosić
tylko i wyłącznie w formie sms z numeru telefonu podanego jako bezpośredni kontakt do rodzica/opiekuna
podanego na deklaracji chęci korzystania z posiłków w stołówce SP74 na numer telefonu: 508 847 114 do godz. 8:00 rano,
dnia w którym dziecko ma spożywać posiłek. Późniejsze zgłoszenia nie będą uznawane.

W przypadku rezygnacji z abonamentowych obiadów prosimy o niezwłoczne poinformowanie.
W innym przypadku koszty za posiłki zostaną naliczone.
Brak informacji ze strony rodzica/opiekuna traktowana będzie jako kontynuacja abonamentu w przyszłym i kolejnym miesiącu itd.
Darmowe obiady, śniadania – współpracujemy ze wszystkimi ośrodkami MOPR.