Trybunalska 17/25 Poznań

Odpłatność za obiady

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY W MARCU 2020

Można dokonywać w dniach: 1-10 marca, w godz. 7:15 – 14:00

CAŁY OBIAD 10 zł x 22 dni = 220,00 zł

II DANIE 8 zł x 22 dni = 176,00 zł 

ZUPY 3,0 zł x 22 dni = 66,00 zł

NAPÓJ (II półrocze) – 50,00 zł

DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWĄ OPŁATĘ

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁATY ZA OBIADY PRZELEWEM (w tytule proszę podać: imię, nazwisko dziecka, nr szkoły i klasę)
PROSIMY DOSTARCZYĆ POTWIERDZENIE PRZELEWU

Mała Gastronomia s.c.

Bank Pocztowy S.A. nr rachunku 75 1320 1537 0181 7159 2000 0001

Wszelkie informacje tel. 607 563 913
malagastronomiab@wp.pl