Trybunalska 17/25 Poznań

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Płatność za obiady do 10 każdego miesiąca z góry.
Płatności można dokonać w stołówce lub przelewem na konto:
Mbank 92 1140 2004 0000 3502 8056 6888

W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, numer szkoły, oraz klasa.

Przeterminowane płatności do 10 dni będą skutkować nie wydaniem posiłku.

Mnożymy ilość dni x stawkę za posiłek w danym miesiącu,
oraz odliczamy prawidłowo zgłoszone nieobecności ucznia za m-c poprzedni.
Ilości dni żywieniowych będą podawane na stronie szkoły z wyprzedzeniem.

Luqrecja Jarosław Balcerek
Mbank: 92 1140 2004 0000 3502 8056 6888

 

Ilość dni żywieniowych w CZERWCU: 14

ZUPA+II DANIE+KOMPOT: 15,00 zł x 14 = 210,00 zł
II DANIE+KOMPOT: 13,00 zł x 14 = 182,00 zł
ZUPA: 3,00 zł x 14 = 42,00 zł

Uwaga: W dzień rozdania świadectw nie wydajemy posiłków.
Prawidłowo zgłoszone nieobecności w maju odliczamy przy płatności za czerwiec.
W dalszej kolejności czerwcowe we wrześniu itd.

Ilość dni żywieniowych w MAJU: 15

ZUPA+II DANIE+KOMPOT: 15,00 zł x 15 = 225,00 zł
II DANIE+KOMPOT: 13,00 zł x 15 = 195,00 zł
ZUPA: 3,00 zł x 15 = 45,00 zł

Uwaga: Podczas egzaminów ósmoklasisty, 14,15 i 16 maja, stołówka nie wydaje posiłków.

Ilość dni żywieniowych w KWIETNIU: 20

ZUPA+II DANIE+KOMPOT: 15,00 zł x 20 = 300,00 zł
II DANIE+KOMPOT: 13,00 zł x 20 = 260,00 zł
ZUPA: 3,00 zł x 20 = 60,00 zł

Ilość dni żywieniowych w marcu: 19

ZUPA+II DANIE+KOMPOT: 15,00 zł x 19 = 285,00 zł
II DANIE+KOMPOT: 13,00 zł x 19 = 247,00 zł
ZUPA: 3,00 zł x 19 = 57,00 zł

Uwaga: Od 4.03.24 nowy jadłospis – V tydzień, pozostałe lekko zmodyfikowane. 
Uwaga: Podczas rekolekcji 20,21,22 marca stołówka wydaje posiłki – w razie nieobecności dziecka prosimy zgłaszać sms-em.

Ilość dni żywieniowych w LUTYM: 11

ZUPA+II DANIE+KOMPOT: 15,00 zł x 11 = 165,00 zł
II DANIE+KOMPOT: 13,00 zł x 11 = 143,00 zł
ZUPA: 3,00 zł x 11 = 33,00 zł

Ilość dni żywieniowych w STYCZNIU: 22

ZUPA+II DANIE+KOMPOT: 15,00 zł x 22 = 330,00 zł
II DANIE+KOMPOT: 13,00 zł x 22 = 286,00 zł
ZUPA: 3,00 zł x 22 = 66,00 zł

Ilość dni żywieniowych w GRUDNIU: 14

ZUPA+II DANIE+KOMPOT: 15,00 zł x 14 = 210,00 zł
II DANIE+KOMPOT: 13,00 zł x 14 = 182,00 zł
ZUPA: 3,00 zł x 14 = 42,00 zł

Uwaga: 15.12 – Jarmark,  oraz 22.12 – Wigilie szkolne,
stołówka będzie nieczynna (nie zgłaszamy nieobecności w te dni)

Wszystkim życzymy Wesołych Świąt, oraz szczęśliwego Nowego Roku 🙂

Ilość dni żywieniowych w listopadzie: 19

ZUPA+II DANIE+KOMPOT: 15,00 zł x 19 = 285,00 zł
II DANIE+KOMPOT: 13,00 zł x 19 = 247,00 zł
ZUPA: 3,00 zł x 19 = 57,00 zł

Uwaga: 2.11 oraz 3.11 stołówka będzie nieczynna (nie zgłaszamy nieobecności)

Ilość dni żywieniowych w PAŹDZIERNIKU: 22

ZUPA+II DANIE+KOMPOT: 15,00 zł x 22 = 330,00 zł
II DANIE+KOMPOT: 13,00 zł x 22 = 286,00 zł
ZUPA: 3,00 zł x 22 = 66,00 zł

Ilość dni żywieniowych we WRZEŚNIU: 19

ZUPA+II DANIE+KOMPOT: 15,00 zł x 19 = 285,00 zł
II DANIE+KOMPOT: 13,00 zł x 19 = 247,00 zł
ZUPA: 3,00 zł x 19 = 57,00 zł

Nieobecność ucznia, rodzic lub opiekun, zobowiązany jest zgłosić
tylko i wyłącznie w formie sms z numeru telefonu podanego jako bezpośredni kontakt do rodzica/opiekuna
podanego na deklaracji chęci korzystania z posiłków w stołówce SP74 na numer telefonu: 508 847 114 do godz. 8:00 rano,
dnia w którym dziecko ma spożywać posiłek. Późniejsze zgłoszenia nie będą uznawane.

W przypadku rezygnacji z abonamentowych obiadów prosimy o niezwłoczne poinformowanie.
W innym przypadku koszty za posiłki zostaną naliczone.
Brak informacji ze strony rodzica/opiekuna traktowana będzie jako kontynuacja abonamentu w przyszłym i kolejnym miesiącu itd.
Darmowe obiady, śniadania – współpracujemy ze wszystkimi ośrodkami MOPR.