Trybunalska 17/25 Poznań

Odpłatność za obiady

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY W LISTOPADZIE 2019 – 23 DNI

Można dokonywać w dniach: 3-15 listopada, w godz. 7:15 – 14:00

CAŁY OBIAD 9,50 zł x 19 dni = 180,50 zł

II DANIE 7,80 zł x 19 dni = 148,20 zł 

ZUPY 3,0 zł x 19 dni = 57,00 zł

DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWĄ OPŁATĘ

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁATY ZA OBIADY PRZELEWEM (w tytule proszę podać: imię, nazwisko dziecka, nr szkoły i klasę)
PROSIMY DOSTARCZYĆ POTWIERDZENIE PRZELEWU

Mała Gastronomia s.c.

Bank Pocztowy S.A. nr rachunku 75 1320 1537 0181 7159 2000 0001

Wszelkie informacje tel. 607 563 913
malagastronomiab@wp.pl