Trybunalska 17/25 Poznań

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Płatność za obiady do 10 każdego miesiąca z góry.
Płatności można dokonać w stołówce lub przelewem na konto.
Przeterminowane płatności do 10 dni będą skutkować nie wydaniem posiłku.

W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, numer szkoły, oraz klasa.

Mnożymy ilość dni x stawkę za posiłek w danym miesiącu, oraz odliczamy prawidłowo zgłoszone nieobecności ucznia za m-c poprzedni.
Ilości dni żywieniowych będą podawane na stronie szkoły z wyprzedzeniem.

Luqrecja Jarosław Balcerek
Mbank: 92 1140 2004 0000 3502 8056 6888

Ilość dni żywieniowych w CZERWCU: 15

ZUPA+II DANIE+KOMPOT: 11,00 zł x 15 = 165,00 zł
II DANIE+KOMPOT: 9,00 zł x 15 = 135,00 zł
ZUPA: 3,50 zł x 15 = 52,50 zł
OPŁATA ZA HERBATĘ – KLASY 1-3: na półrocze 50,00zł

Nieobecność ucznia, rodzic lub opiekun, zobowiązany jest zgłosić
tylko i wyłącznie w formie sms z numeru telefonu podanego jako bezpośredni kontakt do rodzica/opiekuna
podanego na deklaracji chęci korzystania z posiłków w stołówce SP74 na numer telefonu: 508 847 114 do godz. 8:00 rano,
dnia w którym dziecko ma spożywać posiłek. Późniejsze zgłoszenia nie będą uznawane.

W przypadku rezygnacji z abonamentowych obiadów prosimy o niezwłoczne poinformowanie.
W innym przypadku koszty za posiłki zostaną naliczone.
Brak informacji ze strony rodzica/opiekuna traktowana będzie jako kontynuacja abonamentu w przyszłym i kolejnym miesiącu itd.
Darmowe obiady, śniadania – współpracujemy ze wszystkimi ośrodkami MOPR