Trybunalska 17/25 Poznań

Dyrekcja szkoły

Dyrektor: Mateusz Zachciał

Wicedyrektorzy: Jan Olebiński, Hanna Strzelecka, Urszula Marcinek