Trybunalska 17/25 Poznań

Dyrekcja szkoły

Dyrektor: Jolanta Czereśniowska

Wicedyrektorzy: Hanna Strzelecka, Jan Olebiński