Trybunalska 17/25 Poznań

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja lub plastikowa e-Legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną (papierową lub plasikową) wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej lub plastikowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do kontretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wymagania sprzętowe – telefon z systemem operacyjnym:
– Android w wersji co najmniej 6.0,
– iOS w wersji 13 lub wyższej.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania).
Wnioski należy przekazywać panu wicedyrektorowi Janowi Olebińskiemu, który odpowiada za obsługę systemu i udziela informacji na temat mobilnej legitymacji.

2. Wysłać na adres jan.olebinski@sp74.pl, jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

3. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.

4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna

Informacje o usłudze mLegitymacja

Instrukcja pobierania aplikacji

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Podstawa prawna: