Trybunalska 17/25 Poznań

Międzynarodowy konkurs “Łączy nas wspólny patron”

MIĘDZYnarodowy konkurs “Łączy nas wspólny patron”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie dla szkół poznańskich oraz szkół polskich i polonijnych za granicą pt. „Łączy nas wspólny patron”.
Celem konkursu jest prezentacja i promocja szkół, których patronem jest Mikołaj Kopernik, integracja środowiska szkół z Poznania oraz Szkół Polskich i Polonijnych za granicą noszących imię wielkiego Polaka oraz popularyzacja wiedzy o nim wśród dzieci i młodzieży.
Udział w konkursie odbywa się w dwóch kategoriach (do wyboru przez uczniów):
I. Quiz o Mikołaju Koperniku (w wersji online).
II. Praca twórcza pt. „Mikołaj Kopernik- człowiek, który łączy społeczności szkolne”.
Zasady udziału w konkursie zostały szczegółowo opisane w Regulaminie.
Konkurs został objęty honorowym patronatem: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie dodatkowych pytań.
Zachęcamy do udziału w konkursie.

Koordynatorzy:
Mateusz Zachciał – mateusz.zachcial@sp74.pl
Ewelina Kalemba – ewelina.kalemba@orpeg.pl