Trybunalska 17/25 Poznań

Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej na rok szkolny 2020-2021

Szanowni Państwo,

w tym miejscu będziemy zamieszczać aktualne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do klasy siódmej dwujęzycznej
na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 74

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Informator dla Rodziców uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę w oddziale dwujęzycznym w kl. VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/21

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas siódmych dwujęzycznych na rok szkolny 2020/2021

Aktualny obwód SP74