Trybunalska 17/25 Poznań

e-Legitymacja

E-Legitymacja ma format dowodu osobistego (plastikowa karta) i może jednocześnie pełnić funkcję „Karty zapisu ucznia do świetlicy”.

Każdy uczeń, na wniosek rodzica, może wystąpić do dyrektora szkoły o wymianę legitymacji papierowej na e-Legitymację za dodatkową opłatą – 13 zł.

Nr konta PKO BP  02 1020 4027 0000 1102 1264 0415
Tytuł wpłaty:
e-Legitymacja
imię i nazwisko ucznia

Wniosek wraz z dowodem wpłaty oraz zdjęciem w formie papierowej (lub elektronicznej na adres info@sp74.pl – zalecane), należy złożyć w sekretariacie.

UWAGA! Przy odbiorze e-Legitymacji należy oddać legitymację papierową.