Trybunalska 17/25 Poznań

Kadra pedagogiczna

Przedmiot Imię i nazwisko
język polski: Michał Bartz
Izabela Czubak
Blanka Kubicka
Ewa Majka
Violetta Rajewicz
Mateusz Zachciał
język angielski: Paulina Bartkowska
Marta Dembska
Małgorzata Kowalik
Mateusz Szmelter
język niemiecki: Kinga Żurczak
Mateusz Szmelter
historia: Blanka Kubicka
Aldona Mądry
Mateusz Zachciał
przyroda: Edyta Utnicka
chemia: Hanna Foryńska
biologia: Ewelina Budych-Tomkowiak
geografia: Miłosz Piękny
Edyta Utnicka
fizyka: Ewelina Budych-Tomkowiak
Urszula Marcinek
matematyka: Olga Kapała
Anna Lenartowicz
Katarzyna Ligęza
informatyka: Agnieszka Czereśniowska
Jan Olebiński
Kinga Żurczak
muzyka, technika: Danuta Warguła
plastyka: Joanna Radziuk
wychowanie fizyczne: Adam Mądry
Aldona Mądry
Pituła Marta
Piotr Nowakowski
Mateusz Skrzypczak
Piotr Strzelecki
religia: s. Cecylia Kazarez
Grzegorz Metelski
s. Teresa Szarata
etyka: Alicja Skrzypczak
Ewa Stelmaszyk
wychowanie do życia w rodzinie: Kinga Żurczak
edukacja wczesnoszkolna: Renata Biegała
Magdalena Bolewska
Barbara Chmielewska-Banos
Dorota Janicka
Iwona Nowicka-Korobacz
Izabela Pleban
Alina Potrawiak
Ritta Sadoch
Agnieszka Suchodolska
Sandra Wojtkowiak
pedagog: Kinga Niemczynowicz
psycholog: Anna Fitzgerald
Arleta Stróżyńska
doradztwo zawodowe: Kinga Żurczak
nauczyciel bibliotekarz: Magdalena Bogumił
Jolanta Czereśniowska
Kinga Niemczynowicz
Halina Plewa-Michalska
Hanna Strzelecka
wychowawcy świetlicy: Alicja Godyla-Jasicka
Danuta Fliszewska
Monika Jarota
Kowalik Malgorzata
Piotr Nowakowski
Kacper Pietrzyk
Mateusz Skrzypczak
Piotr Strzelecki
Edyta Utnicka
Wojtkowiak Sandra