Trybunalska 17/25 Poznań

Duplikat świadectwa

Procedura wydawania duplikatu świadectwa

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z poźn. zm).

 

Opłata skarbowa za duplikat świadectwa wynosi 26 zł.

Nr konta PKO BP  02 1020 4027 0000 1102 1264 0415

W tytule przelewu: opłata za duplikat świadectwa imię i nazwisko ucznia

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa