Trybunalska 17/25 Poznań

Kalendarz roku szkolnego


 01.09.2022 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 14.10.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 31.10.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 25.11.2022 Dyktando Rodzinne
 16.12.2022 Termin powiadomienia rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
 22.12.2022 Podanie uczniom przewidywanych ocen półrocznych
23.12.2022 – 01.01.2023 Zimowa przerwa świąteczna
 23-25.01.2023 Próbny egzamin ósmoklasisty
18.01.2023 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
30.01 – 10.02.2023 Ferie zimowe
14.02.2023 Rada Pedagogiczna – analityczna
21.02.2023 Dzień Języka Ojczystego
27.03.2023 Europejski Dzień Talentów – klasy 1-3
??? Rekolekcje wielkopostne
 06-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
 21.04.2023 Dzień Ziemi
 02.05.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 05.2023 Dzień Języków Obcych
12.05.2023 Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
 23-25.05.2023 Egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych
03.06.2023 Rodzinny Rajd Rowerowy
07.06.2023 Podanie uczniom przewidywanych ocen końcoworocznych
09.06.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 14.06.2023 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
19.06.2023 Dzień Sportu dla klas 4-8
 20.06.2023 Dzień Sportu dla klas 1-3
 21.06.2023 Uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych
 22.06.2023 Bal ósmoklasisty
 23.06.2023 Uroczyste zakończenie roku szkolnego