Trybunalska 17/25 Poznań

Kalendarz roku szkolnego


 04.09.2023 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 04.09.2023 Spotkanie rodziców klas pierwszych z wychowawcami świetlicy szkolnej
 04.09.2023 Festyn integracyjny klas I i II
 02.11.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 03.11.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 15.12.2023 Termin powiadomienia rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
23.12.2023 – 01.01.2024 Zimowa przerwa świąteczna
 08.01.2024 Podanie uczniom przewidywanych ocen półrocznych
15.01.2024 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
22-24.01.2024 Próbny egzamin ósmoklasisty
12-25.02.2024 Ferie zimowe
20-22.03.2024 Rekolekcje wielkopostne
19.04.2024 Festiwal zawodowych inspiracji: “Przyszłość w Twoich Rękach”
 28.03-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
 02.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10.05.2024 Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
 14-16.05.2024 Egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych
31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.06.2024 Podanie uczniom przewidywanych ocen końcoworocznych
08.06.2024 Rodzinny rajd rowerowy
10-18.06.2024 Tydzień doradztwa zawodowego
 10.06.2024 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
17.06.2024 Dzień Sportu dla klas 1-3
 18.06.2024 Dzień Sportu dla klas 4-8
 21.06.2024 Uroczyste zakończenie roku szkolnego