Kalendarz roku szkolnego 03.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 13.09.2018 Spotkanie nauczycieli uczących w kl. 4 z rodzicami
 02.11.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 03.12.2018 Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
 20.12.2018 Podanie uczniom przewidywanych ocen półrocznych
 23.12.2018 – 01.01.2019 Zimowa przerwa świąteczna
 09.01.2019 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
14.01 – 25.01.2019 Ferie zimowe
10 – 12.04.2019 Rekolekcje wielkopostne
 15,16,17.04.2019 Egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych
 18.04 – 23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
 01 – 03.05.2019 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 10.05.2019 Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
01.06.2019 Rodzinny Rajd Rowerowy
 05.06.2019 Podanie uczniom przewidywanych ocen końcoworocznych
 12.06.2019 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
17.06.2019 Dzień sportu dla klas 4-8
 19.06.2019 Dzień sportu dla klas 1-3
 19.06.2019 Uroczyste pożegnanie uczniów klas 8
 21.06.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas 1-8