Trybunalska 17/25 Poznań

Kalendarz roku szkolnego


 01.09.2021 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 12.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 06.12.2021 Termin powiadomienia rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
23.12.2021 – 01.01.2022 Zimowa przerwa świąteczna
 04.01.2022 Podanie uczniom przewidywanych ocen półrocznych
11.01.2022 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
07.01.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17.01 – 28.01.2022 Ferie zimowe
21.02.2022 Dzień Patrona. Dzień języka ojczystego
06-08.04.2022 Rekolekcje wielkopostne
 14-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
 02.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16.05.2022 Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
 24-26.05.2022 Egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych
21.05.2022 Rodzinny Rajd Rowerowy
??.05.2022 Festyn (lajk dla polszczyzny)
08.06.2022 Podanie uczniom przewidywanych ocen końcoworocznych
 14.06.2022 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
17.06.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 ??.06.2022 Festiwal Piosenki Szantowej
21.06.2022 Dzień sportu dla klas 1-3
 22.06.2022 Dzień sportu dla klas 4-8
 23.06.2022 Uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych
 24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego