Trybunalska 17/25 Poznań

Kalendarz roku szkolnego


 02.09.2019Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 12.09.2019Spotkanie nauczycieli uczących w kl. 4 z rodzicami
 27.09.2019Festyn rodzinny
 13.12.2019Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
23.12.2019 – 01.01.2020Zimowa przerwa świąteczna
02-03.01.2020Dni wolne od zajęć dydaktycznych
08.01.2020Podanie uczniom przewidywanych ocen półrocznych
15.01.2020Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
27.01 – 09.02.2020Ferie zimowe
30.03 – 01.04Rekolekcje wielkopostne
 09-14.04.2020Wiosenna przerwa świąteczna
 21-23.04.2020Egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych
 15.05.2020Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
 30.05.2020Rodzinny Rajd Rowerowy
10.06.2020Podanie uczniom przewidywanych ocen końcoworocznych
 12.06.2020Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 17.06.2020 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
 23.06.2020Festiwal Piosenki Szantowej
24.06.2020Dzień sportu dla klas 1-3
 25.06.2020Dzień sportu dla klas 4-8
 25.06.2020Uroczyste pożegnanie uczniów klas 8
 26.06.2020Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas 1-8