Trybunalska 17/25 Poznań

Kalendarz roku szkolnego


 02.09.2019 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 12.09.2019 Spotkanie nauczycieli uczących w kl. 4 z rodzicami
 27.09.2019 Festyn rodzinny
 13.12.2019 Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
23.12.2019 – 01.01.2020 Zimowa przerwa świąteczna
02-03.01.2020 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
08.01.2020 Podanie uczniom przewidywanych ocen półrocznych
15.01.2020 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
27.01 – 09.02.2020 Ferie zimowe
30.03 – 01.04 Rekolekcje wielkopostne
 09-14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
 21-23.04.2020 Egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych
 15.05.2020 Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
 06.06.2020 Rodzinny Rajd Rowerowy
10.06.2020 Podanie uczniom przewidywanych ocen końcoworocznych
 12.06.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 17.06.2020 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
 23.06.2020 Festiwal Piosenki Szantowej
24.06.2020 Dzień sportu dla klas 1-3
 25.06.2020 Dzień sportu dla klas 4-8
 25.06.2020 Uroczyste pożegnanie uczniów klas 8
 26.06.2020 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas 1-8