Trybunalska 17/25 Poznań

Kalendarz roku szkolnego


 01.09.2020 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 21.12.2020 Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
23.12.2020 – 01.01.2021 Zimowa przerwa świąteczna
04-05.01.2021 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
13.01.2021 Podanie uczniom przewidywanych ocen półrocznych
20.01.2021 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
15.02 – 28.02.2021 Ferie zimowe
Rekolekcje wielkopostne
 01-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
17.05.2021 Termin powiadamiania rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej
 25-27.05.2021 Egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych
29.05.2021 Rodzinny Rajd Rowerowy
04.06.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
09.06.2021 Podanie uczniom przewidywanych ocen końcoworocznych
 16.06.2021 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
 18.06.2021 Festiwal Piosenki Szantowej
23.06.2021 Dzień sportu dla klas 1-3
 24.06.2021 Dzień sportu dla klas 4-8
 24.06.2021 Uroczyste pożegnanie uczniów klas 8
 25.06.2021 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas 1-7