Trybunalska 17/25 Poznań

Rada Rodziców

Rada Rodziców to reprezentacja wszystkich Rodziców i Opiekunów dzieci uczących się w naszej Szkole. Jesteśmy organem niezależnym od struktur Szkoły, ale ściśle z nią współpracujemy. Nie tylko gromadzimy (przede wszystkim z wpłat Rodziców) fundusze i samodzielnie nimi zarządzamy, dbając o prawidłowe wydatkowanie na potrzeby uczniów, ale współpracując z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną chcemy również mieć wpływ na wychowanie i bezpieczeństwo naszych dzieci, a także na jakość ich nauczania.

Od kilku lat z coraz większym powodzeniem staramy się integrować społeczność Rodziców, wyznając zasadę, że głos Rodziców słyszany w szkole wzmacnia głos uczniów!

Zachęcamy wszystkich Rodziców do współpracy i włączenia się w prace Rady oraz zgłaszanie pomysłów, uwag i propozycji.

Skład Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika

Funkcja Nazwisko i imię Klasa e-mail
Przewodnicząca RR Sylwia Miętkiewicz 7a
Z-ca Przewodniczącego RR Marlena Binek 6d
Sekretarz Ewa Kroma 8a
Skarbnik Renata Zachciał 7a
Komisja skrutacyjna Ewa Kroma 8a
Kinga Polaczyk 8c

KONTAKT

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika
ul. Trybunalska 17/25
60-325 Poznań

Konto bankowe Rady Rodziców

PBO BP

Numer rachunku: 72 1020 4027 0000 1702 1184 6856