Trybunalska 17/25 Poznań

Rada Rodziców

Rada Rodziców to reprezentacja wszystkich Rodziców i Opiekunów dzieci uczących się w naszej Szkole. Jesteśmy organem niezależnym od struktur Szkoły, ale ściśle z nią współpracujemy. Nie tylko gromadzimy (przede wszystkim z wpłat Rodziców) fundusze i samodzielnie nimi zarządzamy, dbając o prawidłowe wydatkowanie na potrzeby uczniów, ale współpracując z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną chcemy również mieć wpływ na wychowanie i bezpieczeństwo naszych dzieci, a także na jakość ich nauczania.

Od kilku lat z coraz większym powodzeniem staramy się integrować społeczność Rodziców, wyznając zasadę, że głos Rodziców słyszany w szkole wzmacnia głos uczniów!

Zachęcamy wszystkich Rodziców do współpracy i włączenia się w prace Rady oraz zgłaszanie pomysłów, uwag i propozycji.

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika

Funkcja Nazwisko i imię Klasa e-mail
Przewodniczący RR Bartosz Tyszkiewicz 5c
Z-ca Przewodniczącego RR Marta Chrzanowska 1c
Sekretarz
Skarbnik Magdalena Richter 8a

KONTAKT

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika
ul. Trybunalska 17/25
60-325 Poznań

Konto bankowe Rady Rodziców

PBO BP

Numer rachunku: 72 1020 4027 0000 1702 1184 6856