Trybunalska 17/25 Poznań

stołówka szkolna

Mała Gastronomia s.c.

Bank Pocztowy S.A. nr rachunku 75 1320 1537 0181 7159 2000 0001

Wszelkie informacje tel. 607 563 913

malagastronomiab@wp.pl