Trybunalska 17/25 Poznań

Harmonogram działań w ramach Ogólnopolskiego Programu „Twoje dane-Twoja sprawa”

Harmonogram działań w ramach Ogólnopolskiego Programu „Twoje dane-Twoja sprawa”

 

lp.

Inicjatywa

Data realizacji

Odpowiedzialni

1.

Poinformowanie rodziców przez zespół projektowy o przystąpieniu do programu na zebraniach z rodzicami. 23.11.2017 r. Koordynator – H.Strzelecka

grupa projektowa

2.

Szkolenie Rady Pedagogicznej. 29.11.2017 r. Koordynator

3.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. 13-21 listopada 2017 r. p. Ewa Majka wychowawcy

4.

Informacje na stronie internetowej szkoły. Przez czas trwania projektu Koordynator

5.

Gazetki okolicznościowe na korytarzach szkoły. Przez czas trwania projektu Koordynator

grupa projektowa

6.

Ankieta dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat wiedzy

o ochronie danych osobowych.

Grudzień – styczeń Koordynator

grupa projektowa

7.

Ozdoby choinkowe z informacjami na temat ochrony danych osobowych. Grudzień

8.

Lekcje tematyczne. Styczeń – marzec Wszyscy nauczyciele

9.

Ulotki dla rodziców. Marzec-kwiecień Grupa projektowa

10.

Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych, Dzień Bezpiecznego Internetu 28 styczeń 2018 r. Wychowawcy świetlicy

Koordynator

Grupa projektowa

11.

Konkursy: wiedzy, plastyczne, filmowe, fotograficzne. Kwiecień -maj Nauczyciel plastyki

Informatycy

12.

Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem „Twoje dane-Twoja sprawa”. maj Organizatorzy rajdu

13.

Happening tematyczny. maj Koordynator

Poloniści

14.

Podsumowanie przeprowadzonych działań Koordynator

Grupa projektowa