Trybunalska 17/25 Poznań

Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO – “Twoje dane Twoja sprawa”

Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane Twoja sprawa”.

Mamy nadzieję, że realizacja programu, którego inicjatorem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pozwoli na podniesienie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych społeczności naszej szkoły. Grupę projektową stanowią uczniowie klas szóstych. Planujemy szereg inicjatyw skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy i narzędziem wzajemnej komunikacji, ale daje złudne poczucie anonimowości, co sprawia, że zbyt chętnie dzielimy się informacjami o nas. Mimo posiadania wielu zalet, może stanowić potencjalne zagrożenie dla prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników sieci. Konsekwencje tych zagrożeń możemy boleśnie odczuć w realnym świecie. Dlatego tak ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie bezpieczeństwa, w tym ochronę danych osobowych dzieci i ich prawo do prywatności we współczesnym świecie.

Hanna Strzelecka

Related Posts