Trybunalska 17/25 Poznań

Międzynarodowy Dzień Mediacji – konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji 2021.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację jako jedną z form rozwiązywania sporów. Prace w formacie .png, .jpg lub .pdf należy przesłać na adres zgloszenia.mediacje@ms.gov.pl do 18 czerwca 2021.
Zwycięska praca zostanie wykorzystana jako plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji. Prace 12 laureatów zostaną wykorzystane do projektu kalendarza na rok 2022.
Inne nagrody przewidziane w konkursie to m.in.: spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, tablet, aparat instax, słuchawki bezprzewodowe.
Ogłoszenie wyników 20 września 2021.
Informacje o konkursie i regulamin znajdują się na stronie: tinyurl.com/4e6a5xhf
Zachęcamy do zapoznania się z ideą mediacji w krótkiej prezentacji: tinyurl.com/747a2tpf
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do pani Alicji Skrzypczak.