Trybunalska 17/25 Poznań

Działania konkursowe – „ALFABET WSPÓŁCZESNEGO PATRIOTY”

Zadanie konkursowe:

Zadaniem każdej z klas jest przygotowanie polskiego alfabetu, który będzie prezentować cechy współczesnego patrioty. Dla każdej litery alfabetu należy zaproponować jedną cechę.

Technika wykonania dowolna w formacie min. A2 (brystol).

Oceniana będzie pomysłowość w doborze haseł oraz estetyka wykonania.

Przygotowane prace dostarczamy w terminie do:
17 października 2018 r. (do sali 24).
Dodatkowo zdjęcie pracy konkursowej należy przesłać na adres mailowy:
ewa.majka@sp74.pl

                Życzymy powodzenia!
Organizatorzy

Życzymy Powodzenia!
Organizatorzy