Trybunalska 17/25 Poznań

Polscy supermeni i supermenki ostatniego stulecia historii Polski

Projekt e-Twinning

W tym roku w szkole  realizować będziemy  projekt e-Twinning  pt. ” Polscy supermeni i supermenki ostatniego stulecia historii Polski”.

Będzie on  realizowany w ramach podejmowanych działań innowacyjnych pt. „Szlakiem Niepodległości –  Szkolne obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego”.

Głównym celem projektu jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez przybliżenie sylwetek supermenów i supermenek ostatniego stulecia historii Polski. To właśnie działania Polek i Polaków w różnych dziedzinach przyczyniły się do odzyskania niepodległości i utrzymaniu polskości.
Uczniowie  przybliżą wybrane postacie żyjące i działające na przestrzeni ostatnich stu lat, które miały wpływ na rozwój kraju i świata, w różnych dziedzinach – od nauk humanistycznych, społecznych, po nauki ścisłe, w nietypowej formie: stworzą ich konta na portalach społecznościowych, awatary, napiszą opowiadanie, wspólnie zredagują okolicznościową gazetę.

 

CELE  Projektu

-włączenie się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
-przybliżenie sylwetek Polaków, żyjących i działających na przestrzeni ostatnich stu lat, którzy mieli wpływ na rozwój kraju i świata, w różnych dziedzinach – od nauk humanistycznych, społecznych, po nauki ścisłe,
-zainteresowanie młodego pokolenia historią naszych przodków,
-pogłębianie wiedzy dotyczącej historii Polski na różnych przedmiotach,
-doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii komunikacyjnej i informacyjnej,
– wdrażanie uczniów do planowanej i efektywnej pracy grupowej i zespołowej,
-motywowanie do osiągania sukcesów.

 

SPODZIEWANE REZULTATY

-prezentacja działań na TwinSpace, stronach interentowych, padlecie
-przybliżenie sylwetek wybitnych Polek i Polaków ostatniego stulecia
-kształtowanie postaw patriotycznych
-wzrost kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
-rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł i selekcji materiału,
-umiejętność współpracy w grupie,
-umiejętność dzielenia się efektami swojej pracy na forum,
-poczucie odpowiedzialności za powodzenie projektu,
-wzrost samooceny i kreatywności uczniów

O kolejnych  zadaniach projektowych będziemy Was informować na bieżąco.