Trybunalska 17/25 Poznań

Zachowaj równowagę – 2016

„W życiu sobie radę dasz, gdy o zdrowie swoje dbasz”

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę”, przystąpiliśmy do konkursu na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym.

Chcielibyśmy, aby po zakończeniu projektu uczniowie:
1. zdobyli umiejętność planowania zbilansowanego jadłospisu.
2. dostrzegali korzyści płynące z aktywnego wypoczynku.
3. byli świadomi, jak niekorzystnie wpływa niezdrowe odżywianie i brak ruchu na nasz organizm.

W związku z tym grupa projektowa zaplanowała różne działania, do których będzie zachęcać zarówno uczniów jak i rodziców.

Prosimy o aktywny udział w projekcie!

koordynatorki:
Hanna strzelecka
Kinga Niemczynowicz