Trybunalska 17/25 Poznań

Nasza szkoła w tym roku uczestniczy w pilotażowym ogólnopolskim Programie profilaktycznym „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. MŁODE GŁOWY to projekt edukacyjny dotyczący zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi. Jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską.

Jego celem są zajęcia wzmacniające u młodych ludzi takie kompetencje jak: rozpoznawanie emocji, nazywanie potrzeb, stawianie granic czy komunikowanie potrzeby wsparcia oraz higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci. Program ten idealnie koreluje z Projektem profilaktyczno –edukacyjny “Poznań Uzależniony od Profilaktyki”, który uświadamia młodym ludziom konsekwencje nadużywania alkoholu, dopalaczy i narkotyków, a którego główną ideą jest wskazywanie alternatywnych zajęć – sportowych, tanecznych czy artystycznych.

Poza zajęciami dzieci i rodzice w ramach Programu miały zajęcia ze specjalistami. Rodzice otrzymali wsparcie poprzez udostępnienie kontaktów z placówkami i specjalistami z zakresu zdrowia psychicznego, oraz osoby zainteresowane otrzymały możliwość dwóch spotkań z psychologiem.

Kinga Niemczynowicz