Trybunalska 17/25 Poznań

W SŁUŻBIE JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI – JĘZYKOWEJ POPRAWNOŚCI

Dzień Języka Ojczystego obchodzimy 21 lutego. Były wówczas ferie, stąd nasza szkolna uroczystość przypadła 13 marca. Do przygotowań włączyły się wszystkie klasy, projektując i tworząc plakaty tematyczne i ozdabiając nimi drzwi swoich sal lekcyjnych. Nagrodzone zostało dzieło dzieci z klasy 4a – to z niego pochodzi tytuł niniejszego sprawozdania. Dodatkowo plansze o łamańcach językowych, związkach frazeologicznych, zasadach pisowni, popularnych błędach wykonali uczniowie klas 5b i 5d. Oni również udekorowali stelaże, przygotowali nagrody i włączyli się do przeprowadzenia zabawy podczas przerw. Każdy chętny, uczeń czy nauczyciel, losował zadanie, a po poprawnym jego wykonaniu otrzymywał drobną słodycz. Odbył się również Szkolny Konkurs Umiejętności Polonistycznych. W zmaganiach brali udział uczniowie klas IV – VIII, z każdej dwóch przedstawicieli. Najlepsi na danym poziomie otrzymali szóstki z języka polskiego, a najwyższy wynik w szkole został nagrodzony książkami – gratulacje dla dziewcząt z 5b – Klary Kliszczak i Zosi Musielak! Współorganizatorom wydarzenia dziękuję za zaangażowanie. Zachęcam wszystkich do dbania o poprawność językową, bogacenia słownictwa oraz poszerzania kompetencji literackich.

                                                                                                                         Izabela Czubak