Trybunalska 17/25 Poznań

UWAGA! Zmiany w rekrutacji do klas pierwszych

Pismo Wydziału Oświaty w sprawie zmian w rekrutacji do klas pierwszych.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 74