Trybunalska 17/25 Poznań

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych rozpoczyna się 12 kwietnia 2021 roku.

Wszystkie informacje na temat rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Miasta Poznania:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

 

Aktualny obwód SP74 – od 01.09.2021 r.          Wykaz ulic należących do obwodu

Jak wypełnić dokumenty elektronicznie?

Jolanta Czereśniowska