Trybunalska 17/25 Poznań

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Aktualny obwód SP74 – od 01.09.2021 r.          Wykaz ulic należących do obwodu

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych rozpoczyna się 28 marca 2022 roku.
Wszelkie informacje na temat rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Miasta Poznania:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

 

Jak wypełnić dokumenty elektronicznie?

Dokumenty:

Informator dla rodziców

Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły obwodowej

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej SP74 – szkoły pozaobwodowe

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

UWAGA: Przed zeskanowaniem i umieszczeniem dokumentu na stronie NABÓR należy go podpisać!

 

Zapraszamy na “Drzwi Otwarte” szkoły

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na „Drzwi otwarte”, które odbędą się 22 marca 2022 roku o godzinie 17:30. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Teams.

Link do spotkania:  tiny.pl/9n5pm

Szkoła 360 stopni

Wejście do szkoły

 

Hol szkoły

 

Korytarz – parter

 

Przykładowa sala klas 1-3 (s. nr 3)