Trybunalska 17/25 Poznań

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74 W POZNANIU

 

PEDAGODZY SZKOLNI :
Kinga Niemczynowicz – pedagog
Arleta Stróżyńska – psycholog
Anna Fitzgelard – psycholog

– pedagog dostępny w szkole codziennie: pon.,  śr., czw., pt. 08:00 – 15:00, wt. 08.00 – 14.00

– indywidualny kontakt z psychologiem wysyłając sms’a pod numer
  Arleta Stróżyńska 507796278
  Anna Fitzgerald 664467081

Telefony pomocowe:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Poznaniu – 61 852 85 58
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu – 61 878 48 73
  • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100
  • Telefon wsparcia, bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów – 800 080 222
  • Kryzysowy Telefon Zaufania (dla dorosłych) – 116 123 – codziennie godziny 14:00 – 22:00
  • Kryzysowy Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111
  • Ogólnopolska Niebieska Linia – 800 120 002
  • Antydepresyjny Telefon Zaufania – 22 654 40 41
  • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 800 120 226
  • Centrum Interwencji Kryzysowej – 61 835 48 65

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie opinii

Prezentacja - Zdrowie psychiczne dziecka w czasie pandemii