Trybunalska 17/25 Poznań

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

W zeszłym tygodniu obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Uczniowie mieli możliwość zmierzyć się z testem znajomości języków obcych w formie kahoot’owej. Test obejmował następujące języki: angielski, portugalski, hiszpański, rosyjski, niemiecki i włoski. Test można znaleźć na platformie kahoot pod nazwą Europejski Dzień Języków Obcych w SP 74. Wszystkim uczniom, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca serdecznie gratuluję.

Paulina Bartkowska