Trybunalska 17/25 Poznań

Podsumowanie projektu “Dot Day, czyli Kropka 2018 r.”

Projekt “Dot Day, czyli Kropka 2018r.” dobiegł końca. Święto kreatywności, radości i twórczego podejścia do nauki było kolejną okazją do zaprezentowania pasji i talentów naszych uczniów. Bawiąc się, uczyliśmy jak pracować w grupie, kształciliśmy przekonanie o tym, że nie ma jednego schematycznego rozwiązania, że dróg dojścia do prawdy i wiedzy jest wiele. Zależało nam, aby w sposób atrakcyjny uczniowie zdobywali umiejętności miękkie oraz te, które wymagane są podstawą programową. Uczniowie dostrzegli, że każdy twórczy pomysł jest dobry, choć trzeba starać się go we właściwy sposób realizować. Zwrócili uwagę na to, że jeśli czegoś nie zrozumieją i nie nauczą się od razu, to zmieniając sposób uczenia się – osiągną sukces; że nie ma rzeczy trudnych – są tylko takie, do których trzeba dotrzeć sposobem. Uznaliśmy, że nasi uczniowie mają prawo do tego, by uczyć się w sposób przyjazny. Podczas realizacji całego projektu nasi uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i starannością. Często nieświadomie wybierali takie metody i formy pracy, dzięki którym szybciej i łatwiej pogłębiali wiedzę i rozwijali umiejętności .

W projekcie brali udział uczniowie i klas młodszych, i starszych. Realizowany był na wszystkich przedmiotach i na wszystkich poziomach. Czas, kiedy Kropka królowała w SP74 był czasem intensywnej i wesołej nauki.

A tak to właśnie to wyglądało: