Trybunalska 17/25 Poznań

Super Świetlik

Rozpoczyna się kolejna edycja Super Świetlika! Jest to przedsięwzięcie świetlicowe, które polega na zbieraniu świetlików za wzorowe zachowanie, pomoc koleżeńską i za wszelkie ponadprogramowe, pozytywne aktywności. Co miesiąc wyłaniamy osoby, które zebrały ich największą ilość i nagradzamy nagrodami. Już teraz jest wiele uczynnych dzieci, które są chętne do pomocy. Dziękujemy!