Trybunalska 17/25 Poznań

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Laureat takiego konkursu zwolniony jest z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Niezbędne informacje w sprawie konkursów dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod linkiem:
ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/

Dostępne konkursy:
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
Wojewódzki Konkurs Chemiczny
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
Wojewódzki Konkurs Geograficzny
Wojewódzki Konkurs Historyczny
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Wojewódzki Konkurs Wychowania Fizycznego
Regulamin Konkursu Pilotażowego z Muzyki

UWAGA! Nowość
W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy udział zainteresowanym uczniom w wojewódzkim konkursie z przedmiotu muzyka. Będzie on przeprowadzony w formie pilotażu i tylko na stopniu szkolnym. Udział w nim, tak jak w innych konkursach jest dobrowolny. Jeśli spełni on oczekiwania i spotka się z zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół, to w kolejnym roku szkolnym dołączy do pozostałych konkursów przedmiotowych.

Zgłoszenia do konkursów przyjmują nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursów, wychowawcy klas oraz nauczyciele przedmiotowcy.

Jan Olebiński