Trybunalska 17/25 Poznań

Szkolny Budżet Obywatelski

Każdy uczeń z naszej szkoły może zgłosić miniprojekt dot. zakupu produktów, które posłużą społeczności szkolnej o wartości 500zł.

WAŻNE:

1.Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza poprzez stronę internetową (formularz dostępny od 29. października) 

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo/

2. Należy również pobrać i wydrukować oświadczenie zgody rodzica na udział w akcji (dostępne do pobrania  po wypełnieniu formularza). Skan/zdjęcie podpisanego oświadczenia wysłać przez edziennik do pani Agnieszki Czereśniowskiej.

3. Uczeń może złożyć tylko JEDNĄ propozycję projektu!

4. Projekty można zgłaszać w terminie od 29.10 do 8.11.2021r.

5. Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 500zł.

6. Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami.

7. Głosować będzie można tylko na te projekty, które zostaną zatwierdzone.

8. Każdy uczeń będzie mógł oddać jeden głos.

9. Wygrywa projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów.