Trybunalska 17/25 Poznań

Listy klas pierwszych

W dniu 29.07.2021 r. o godz. 11:00 zostaną wywieszone na gazetce przy wejściu do szkoły listy klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.
Szkoła jest czynna codziennie od godz. 06:00 do 20:00.

Aleksandra Nawrot
Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 74
im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu