Trybunalska 17/25 Poznań

Konkurs! Samorząd Uczniowski zaprasza!

Klasy I-III

“Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”. Weź udział w konkursie i odpowiedź na pytanie “O czym marzysz?” w formie zdjęcia, grafiki, ilustracji. Pracę należy przesłać przez edziennik do Pani Agnieszki Czereśniowskiej do 5 czerwca.

klasy IV-VIII

“Co jest najważniejsze w życiu dziecka?” Odpowiedź na pytanie przedstaw w formie ilustracji, listu, zdjęcia, grafiki, spotu reklamowego, gry planszowej lub innej dowolnej formy artystyczno-rozrywkowej. Pracę należy przesłać przez edziennik do Pani Alicji Skrzypczak do 5 czerwca.