Trybunalska 17/25 Poznań

Niepełnosprawni? A Kto to?

Dnia 28.11 uczniowie z klasy 6d mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego w ramach projektu DziałaMY! Były one okazją do rozmowy o niepełnosprawności, dowiedzenia się czy i w jaki sposób napotkanej osobie z niepełnosprawnością można pomóc. Każdy z nich doświadczył jak wiele barier architektonicznych występuje w najbliższym otoczeniu.

Agnieszka Czereśniowska