Trybunalska 17/25 Poznań

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej