Trybunalska 17/25 Poznań

Razem na Święta 2020

W ramach wolontariatu po raz kolejny nasza szkoła przystępuje do akcji MEN “Razem na Święta” – zachęcamy wszystkich do udziału. Propozycje działań zamieszczone są na stronie: www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-udzialu-w-akcji-men-razem-na-swieta

Jeżeli weźmiesz udział w akcji, zrób zdjęcie i zamieść je w chmurze:

sp74-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/piotr_strzelecki_sp74_pl/EjB-o3fR0dxBvdurvE0SDt4Bmkgh3F6jRUudRui9Uj4I2w?e=0Ls6EC

Piotr Strzelecki