Trybunalska 17/25 Poznań

Tydzień tematyczny pt. Masz prawo do swych praw!

W dniach 13 – 21 listopada oddaliśmy szkołę  we władanie  naszym uczniom w ramach tygodnia tematycznego, którego motywem przewodnim było hasło: Masz prawo do swych praw! Włączyliśmy się tym samym w świętowanie  Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, aby wspólnie  uczcić 25 rocznicę  ratyfikowania Konwencji Praw Dziecka w Polsce. Uczyliśmy się o przysługujących  prawach:  o prawie do nauki, obywatelstwa, własnych zainteresowań, swobody zrzeszania się w legalnych organizacjach; prawa do nietykalności, własnych przekonań, odpoczynku i wielu innych.

W projekt włączyły się wszystkie dzieci, nauczyciele i pracownicy obsługi; nie zabrakło także rodziców, którzy widząc naszą pracę, zaoferowali swoją pomoc. Udało się zaangażować wszystkich – to nasz wielki sukces!

Działania edukacyjno-wychowawcze przybierały różne formy. Wychowawcy i nauczyciele na poszczególnych przedmiotach  omawiali z uczniami prawa zapisane w Konwencji Praw Dziecka, prezentowali filmy, uczyli piosenek. Tematyka zajęć przedmiotowych nawiązywała do przestrzegania lub łamania praw dzieci. Uczniowie dowiedzieli się też, do kogo mogą się zwrócić, gdyby ich prawa zostały złamane. Najmłodsi  wykonywali Mini Konwencje Praw Dziecka. Wszyscy  uczniowie otrzymali w formie emblematu swoje prawo, które dumnie przypięli do ubrań; a na otrzymanych balonach zapisali to, które uznali za najważniejsze. Kolorowe balony i samodzielnie wykonane  plakaty ozdobiły naszą szkołę! Aby jeszcze bardziej upowszechnić działania, na wszystkich  krzesłach  nakleiliśmy hasła, a ponieważ były one celowo zamieniane, uczniowie  każdego dnia siadali na krześle z innym prawem.

Również tematykę zajęć świetlicowych poświęcono prawom dziecka. Tu nauczyciele nie tylko czytali opowiadania o przestrzeganiu praw dziecka, ale zachęcili, by uczniowie w różny sposób się o nich wypowiedzieli.

Tym razem, ze względu na złą pogodę, zrezygnowaliśmy z happeningu. Przekonaliśmy się jednak, że uczniowie znają swoje prawa! Ku naszej radości sami rodzice na zebraniach zaczęli opowiadać o tym, jak dzieci w domach  zaczęły nauczać o prawach dzieci zapisanych w Konwencji Praw Dziecka. Okazało się więc, że nasze działania skierowaliśmy nie tylko do dzieci, ale ich odbiorcami stali się też dorośli. Uznaliśmy to za podwójny sukces.

Ewa Majka