Trybunalska 17/25 Poznań

Wyróżnienie w Konkursie o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

Wyróżnienie dla naszej szkoły

Świętokrzyski Kurator Oświaty wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Dialogu Edukacyjnego i Targami Kielce S.A. zaprosił wszystkie publiczne oraz niepubliczne szkoły i placówki edukacyjne do udziału w
I Ogólnopolskim Konkursie o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie placówek, które wyróżniają się stosując w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność i pasje do rozwijania swoich zainteresowań. Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą sprawuje Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska.

Wielkopolski Kurator Oświaty nominował i wyróżnił następujące szkoły z województwa w kategorii szkoła podstawowa: Szkołę Podstawową nr 4 im. prof. Adama Wodziczki w Luboniu, Szkołę Podstawową nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu, Szkołę Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu oraz Szkołę Podstawową nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.

W imieniu wszystkich nauczycieli dyplom szkoły nominowanej odebrała pani dyrektor Jolanta Czereśniowska podczas II Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce – 24 listopada 2017 roku w Kielcach. Jest to wyróżnienie w którym ważne jest nie tylko docenienie samego wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie uczenia się i nauczania, ale przede wszystkim zrozumienie nowych realiów cywilizacyjnych, w których najważniejsze jest postawienie na twórczy aspekt edukacji i mądre wykorzystanie współczesnych mediów i narzędzi technologicznych dla osiągania indywidualnych i osobistych sukcesów.