Trybunalska 17/25 Poznań

Konkurs na „Eko-maskotę Letnich Igrzysk Olimpijskich”

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie “Eko-maskotki Letnich Igrzysk Olimpijskich” z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych.
3. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi: imię i nazwisko oraz klasa ucznia.
4. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
– wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
– inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
– wrażenie estetyczne,
– spełnienie podanych wytycznych.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć w dniach 13.12  lub 16.12 i położyć na stolik przy sekretariacie.
6. Dla dokonania oceny prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury.
7. Wyniki konkursu zostaną wywieszone 20.12 na gazetce SU klas I-III.

Agnieszka Czereśniowska
opiekun Samorządu Uczniowskiego klas I-III