Trybunalska 17/25 Poznań

WIEM, JAK RATOWAĆ ŻYCIE

26 marca odbyło się szkolenie dla uczniów klas siódmych pt. Wiem, jak ratować życie, zorganizowane przez Wojewódzkie Centrum Wiedzy.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odpowiedniego zachowania się w sytuacjach kryzysowych.
Podczas dwugodzinnego wykładu siódmoklasiści mieli możliwość przypomnienia sobie zasad zachowania w czasie wypadku. Wysłuchali jak udzielić pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, np. złamania nogi lub ręki, oparzenia, krwotoku czy omdlenia.
Ratownicy medyczni zwracali dużą uwagę na bezpieczeństwo osób ratujących. Podkreślali, że aby komuś pomóc, samemu trzeba być bezpiecznym.

Następnie przyszedł czas na praktykę. Każda klasa przez dwie godziny pod okiem wykwalifikowanych instruktorów ćwiczyła zdobytą wiedzę. Uczniowie na fantomie wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową, ćwicząc, jak przywrócić u poszkodowanego akcję serca. Ponadto bandażowali głowę, usztywniali złamaną rękę za pomocą chusty, a złamaną nogę przy pomocy bandaża i drugiej, zdrowej nogi.

Mamy nadzieję, że dzięki takim zajęciom wzrasta świadomość uczniów, że pierwszej pomocy może i powinien udzielić każdy.

Hanna Strzelecka