Trybunalska 17/25 Poznań

ECO ASY z piątej klasy – II miejsce w projekcje ekologicznym

Klasa 5a wzięła udział w projekcje ekologicznym dla klas IV – VII placówek szkolnych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” pt.: „Umiem, rozumiem, szanuję, segreguję”, zorganizowanym przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Na lekcjach przyrody odbyły się eco zajęcia z prawidłowego zachowania w zakresie gospodarowania odpadami. Rozwiązywaliśmy zadania i przygotowaliśmy w grupach plakaty, lapbooki, które następnie prezentowaliśmy.

Kolejnym etapem projektu był udział w konkursie na przestrzenny projekt pojemnika na odpady zbierane w sposób selektywny dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jego celem było propagowanie zachowań proekologicznych, w tym zwiększanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do podejmowania aktywności na rzecz ochrony środowiska poprzez zastosowanie metody nauki w działaniu oraz pobudzanie kreatywności i kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole. Tematem pracy było wykonanie przestrzennego projektu pojemnika na odpady zbierane w sposób selektywny, z wykorzystaniem głównie surowców wtórnych. Nasza klasa wykonała pracę głównie z wytłoczek po jajkach i papierowych rolek, za którą otrzymała II miejsce.

30 listopada br. odbyło się podsumowanie projektu i wręczenie wszystkim dzieciom nagrody – powerbanków przez Panią Magdalenę Kostowiecką – Kierownika Działu Organizacyjnego Związku Międzygminnego “Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Gratulujemy!

Edyta Utnicka