Trybunalska 17/25 Poznań

Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej – GOAP

Od 1 stycznia 2018 roku mamy obowiązek segregowania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych)!
W naszej szkole, na każdym piętrze, zostaną umieszczone specjalne pojemniki.

Aby dowiedzieć się, co możemy do nich wrzucać wejdź na stronę:
www.bioodpad.pl

Pamiętaj!
Zbiórka Odpadów BIO leży w interesie nas wszystkich. Ograniczamy składowanie tego typu odpadów (do czego zobowiązuje nas unijne i krajowe prawo), a także sprawiamy, że odpowiednie przetworzenie bioodpadów może skutkować samymi korzyściami, tj. wytworzona energia cieplna czy energia elektryczna. Z dobrych jakościowo odpadów tworzony jest także doskonały kompost.

Hanna Strzelecka