Trybunalska 17/25 Poznań

Akwarium słodkowodne

Jutro o godzinie 8:00 w naszej szkole na korytarzu na pierwszym piętrze będzie montowane akwarium słodkowodne. Będzie to pomoc dydaktyczna przede wszystkim dla nauczycieli przyrody i biologii oraz klas I – III.
Będzie można przeprowadzać eksperymenty i doświadczenia na temat: odżywianie stułbi i jej zdolności regeneracyjnych; rola rureczników w jeziorze; ośliczka czyli najliczniejszy skorupiak dna jeziora; kiełże – bioindykatory jakości wód; plankton czyli niewidoczne żyjątka o ważnej funkcji; ślimaki wodne ich biologia i uzębienie; rola filtratorów w ekosystemach wodnych, czyli parę słów o małżach; rośliny owadożerne na przykładzie pływacza; rozwój roślin pleustonowych na przykładzie rzęsy i wgłębki wodnej.

Opiekę nad akwarium przejmą panie: Ewelina Budych i Edyta Utnicka, które otrzymają opisy eksperymentów i wsparcie merytoryczne od przedstawiciela Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

Jolanta Czereśniowska