Trybunalska 17/25 Poznań

WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ LAURKĘ NA DZIEŃ MAMY

Miejsce I : Jakub Lorek (1c)
Miejsce II : Antonii Tokłowicz (1c)
Miejsce III : Szymon Walkowiak (2c) 

Owe prace wykazały się wielką pomysłowością oraz kreatywnością, wybijającą się na tle reszty.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach!”

Aleksandra Piślewska

a