Trybunalska 17/25 Poznań

2c – sadzenie cebulek wiosennych kwiatów

Dzieci z klasy 2c przyniosły do szkoły dużo cebulek wiosennych kwiatów i posadziły je w szkolnym ogródku. Mamy nadzieję, że wiosną zakwitnie ich mnóstwo!