Trybunalska 17/25 Poznań

Laboratoria Przyszłości – technika

Uczniowie klas szóstych, dzięki programowi edukacyjnemu „Laboratoria Przyszłości”, pracowali wykorzystując „Zestawy konstrukcyjne do montażu z mechaniki”,  realizując tematy lekcji:

  1. Rysunek złożeniowy i wykonawczy – praca z zestawem elementów do montażu
  2. Montowanie modelu pilarki tarczowej

Zestawy umożliwiają konstrukcję różnego rodzaju urządzeń i maszyn prostych, np. pilarki tarczowej. Na zajęciach z techniki uczniowie pracowali w zespołach 2 –osobowych i 3 osobowych. Lider – składał elementy w całość, pozostali uczniowie byli odpowiedzialni za dobór odpowiednich elementów zgodnie z instrukcją i ułożenie w odpowiedniej kolejności do montażu urządzenia. Celem głównym było poznanie budowy urządzenia i zasad działania.

Uczniowie na bazie rysunków i schematów tworzyli konstrukcję demonstrującą pilarkę tarczową, poznawali zasady działania urządzenia i przyswajali sobie podstawy mechaniki. Po wykonaniu zadania uczniowie przystępowali do demontażu poszczególnych elementów zestawu. W ten sposób uczyli się zastosowania odpowiednich elementów i utrwalali nazwy części oraz czynności związanych z montażem danego modelu. Lekcja z takimi pomocami dydaktycznymi wzbudziła ogólne zainteresowanie uczniów urządzeniami technicznymi, wpłynęła na podniesienie atrakcyjności zajęć.

Danuta Warguła