Trybunalska 17/25 Poznań

Ogólnopolska Kampania Społeczna – dla Poprawnej Polszczyzny

Ogólnopolska Kampania Społeczna – ? dla Poprawnej Polszczyzny
rok szkolny 2021/2022

Jako świadomi użytkownicy języka polskiego oraz nauczyciele dostrzegamy od wielu lat niepokojące zjawisko – negatywne zmiany zachodzące w języku. Polszczyzna XXI w. – doby Internetu obfituje w liczne błędy językowe. Kolokwializacja języka, tendencje do skrótowości, przesadne nadużywanie wyrazów zapożyczonych, błędy w związkach frazeologicznych, wulgaryzacja i ubóstwo leksykalne oraz nagminne popełnianie błędów ortograficznych wymagają szczególnej pracy nas wszystkich. Problem niedbalstwa językowego występuje w mowie i piśmie. 

Czytaj więcej

Jak temu zaradzić? 

Czy istnieje szansa na powrót do dobrych praktyk językowych? 

Czy wzorce językowe na nowo mają szansę wejść do potocznej polszczyzny? 

W poszukiwaniu odpowiedzi na tak postawione pytania i w przekonaniu, że język ojczysty jest naszym dobrem narodowym, postanowiliśmy zorganizować Ogólnopolską Kampanię Społeczną – ? dla Poprawnej Polszczyzny. 

Jej celem jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa wśród społeczeństwa oraz przestrzeganie norm poprawnościowych. Krzewienie kultury języka polskiego wydaje się konieczne, a w przypadku młodego pokolenia wręcz niezbędne. Nie chcemy jednak ograniczyć się tylko do uczniów z różnych etapów edukacyjnych, ale pragniemy wejść do ich rodzin i sąsiadów czy przyjaciół.  

Do udziału w niej zapraszamy przedszkola, szkoły, uniwersytety oraz inne placówki oświatowe.  

CELE 

Cel główny: 

 • poprawne komunikowanie się w języku polskim: 
 • rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego; 
 • rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe; 
 • kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami gramatyki, ortofonii oraz pisowni polskiej.  

Cele kampanii (w oparciu o Preambułę Podstawy Programowej): 

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej; 
 • rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość. 

ETAPY REALIZACJI (na podstawie: Czubała A., Jonas A., Wojnarowska H., Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2017). 

 1. Ustalenie problemu i celu społecznego (patrz wyżej). 
 2. Ustalenie przesłania kampanii. 
 3. Każdy podmiot uczestniczący w kampanii, w zależności od możliwości i potrzeb, wskazuje grupę potencjalnych regionalnych partnerów i sponsorów (urzędy, organizacje non-profit, stowarzyszenia, uczelnie wyższe, domy kultury, firmy, znane osobistości i media). 
 4. Określenie celów szczegółowych (jak wyżej). 
 5. Opracowanie obszaru działań. 
 6. Dzielenie się dobrymi praktykami i efektami pracy (grupa utworzona przez pomysłodawców na portalu społecznościowym Facebook  ? dla Poprawnej Polszczyzny). 

MECENAT – PATRONAT– PARTNERZY 

 1. Nawiązanie współpracy: Departament Nauki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Prezydent Miasta Poznania, Wydział Frazeologii i Kultury Języka, Stowarzyszenie Mieszkańców „Abisynia”, Biblioteka Pedagogiczna, Rada Rodziców przy SP74 w Poznaniu, szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze, domy kultury, polska szkoła w Mediolanie, City Event Poznań, zawodowe grupy społecznościowe. 
 2. Informacje medialne- radio, prasa, TV, portale internetowe. 

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 

 • Akcja: Stop! Przystanek ortograficzny
  Po rozpisaniu i rozstrzygnięciu konkursu na plakat promujący kampanię, zamieszczenie go na wyznaczonych przez MPK przystankach komunikacji miejskiej.  
 • Językowa gra miejska. 
 • Sonda uliczna. Akcja przeprowadzona przez uczniów SP 74. Akcję można rozszerzyć o przeprowadzenie sondy rodzinnej. 
 • Happening
  – spacer po ulicach miast z balonami, na których uczniowie umieszczą poprawną formę wyrazów najczęściej kaleczonych w języku ojczystym. Rozdawanie ich przechodniom i jeśli będzie to możliwe symboliczne wypuszczenie pozostałych balonów w jednym czasie we wszystkich placówkach, które wezmą udział
  w kampanii;
  – wykonanie koszulek propagujących poprawność ortograficzną i frazeologiczną. 
 • Rodzinne Dyktando – platforma MS Teams. 
 • Wykłady tematyczne – UAM Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego. 
 • Konferencja dla nauczycieli – UAM Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego. 
 • Warsztaty językowe – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka Raczyńskich. 
 • Ratujmy wołacz! – propagowanie poprawnej odmiany wyrazów. 
 • W naszym domu dbamy o poprawną polszczyznę. 
  Wywieszanie na balkonach, drzwiach, w oknach logo kampanii. 
 • Powstanie murali promujących kampanię społeczną na wyznaczonym przez odpowiednie instytucje terenie – Liceum Plastyczne w Poznaniu lub grupa zajmującą się malarstwem artystycznym – graffiti.  
 • Festyn szkolny zorganizowany pod hasłem kampanii. 
 • Ortograficzne Ozoboty – zajęcia skierowane dla młodszych uczniów. 
 • Ortografia = Myślografia –  warsztaty plastyczne. 
 • Ortograficzny zawrót głowy – zajęcia świetlicowe.  
 • Nagranie teledysków:
  – 
  rodzinne;
  – 
  szkolne – uczniowie i nauczyciele. 
 • Poznajmy się przez ortografię i frazeologię.
  Uczniowie wykonują tasiemki z wyrazami zawierającymi trudność językową i wymieniają się nią z kolegami z innych klas. 
 • Związki frazeologiczne w rysunkach i memach.  
 • Mówimy NIE- kaleczeniu języka. Tropimy błędy w prasie, TV, Internecie, na ulicy. 
 • „Historia pewnego wyrazu…” Redagowanie wypowiedzi pisemnych w formie baśni, opowiadań, wierszy, wyjaśniających w sposób twórczy wyrazów, frazeologizmów lub form gramatycznych, w których pojawiają się błędy.  
 • Piękna polszczyzna w pięknych baśniach – SP74 czyta Przedszkolakom. 

DOKUMENTOWANIE I POPULARYZACJA DZIAŁAŃ 

 • Publikowanie przebiegu kampanii w dostępnych mediach  
 • Rozpropagowanie kampanii na portalu społecznościowym Facebook  https://www.facebook.com/groups/1126252524530835 
  (grupy nauczycielskie, rodzice i uczniowie powyżej 13 roku życia) – chęć uczestniczenia w kampanii po opublikowaniu informacji zadeklarowało ok. 300 szkół z całej Polski. 
 • W ramach działań uczniowie mają możliwość realizacji godzin wolontariatu i uzyskania odpowiedniego potwierdzenia. 

Pomysłodawcy kampanii:
Dyrektor i nauczyciele SP74 w Poznaniu
Ewa Majka
Violetta Rajewicz
Kamila Rutkowska

W naszym domu dbamy o poprawną polszczyznę

Akcja – W naszym domu dbamy o poprawną polszczyznę to kolejne wspólne działanie zaplanowane na kwiecień i maj br. w…

“h”, “ó”, “ż” – dla poprawnej polszczyzny

Klasa 6a i jej sposób na utrwalanie zasad ortograficznych?

STOP! Przystanek Ortograficzny.

Ogólnopolska Kampania Społeczna ? dla Poprawnej Polszczyzny Kolejne działanie wpisujące się w naszą Kampanię to akcja STOP! Przystanek Ortograficzny. Pomysł…

Bananowa ortografia?

Ogólnopolska Kampania Społeczna ? dla Poprawnej Polszczyzny Bananowa ortografia? Mówisz- masz! Pomysł uczniów klasy 4c na utrwalenie poprawnej pisowni wyrazów…

Bawiąc, uczyć

To, że zabawa sprzyja przyswajaniu wiedzy – wie każdy. Hasło Bawiąc, uczyć zagościło na lekcjach w klasie 4c. W ramach…

Mały Książę uczy poprawnej polszczyzny…

O książce pt. „Mały Książę” autorstwa Antoine’a de Saint-Exupéry’ego można śmiało powiedzieć, że jest skarbnicą wiedzy. To cudowna lektura o…

Ogólnopolskie Dyktando Rodzinne

26.11. 2021 odbyło się Ogólnopolskie Dyktando Rodzinne, w którym wzięło udział ponad 40 drużyn.  Zwycięzcami  i tym samym Puchar Dyrektora…

Gra miejska „Graj dla poprawnej polszczyzny”

Koniec października rozpieszczał nas piękną pogodą, więc postanowiliśmy zrealizować jedno z wielu działań w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ? dla…

Ogólnopolski Konkurs na plakat 

Nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie na plakat, który promuje Kampanię 

Z frazeologią za pan brat

Ciekawostki językowe – lekcje otwarte W ramach Ogólnopolskiej Kampanii przeprowadzamy lekcje w innej przestrzeni szkolnej. Promujemy poprawne używanie związków frazeologicznych…

Język polski i sport grają do jednej bramki 

Ortograficzna ścieżka “Dzieci – Kibicom Lecha Poznań”. W ramach propagowania wśród mieszkańców naszego miasta poprawności ortograficznej nasi uczniowie przed stadionem stworzyli…

Poprawna polszczyzna to piękna polszczyzna

Poprawna polszczyzna to piękna polszczyzna. Dlatego właśnie zaproponowaliśmy naszym uczniom, by napisali najpiękniej jak potrafią jedną z liter polskiego alfabetu….