Jadłospis

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Płatność za obiady do 10 każdego miesiąca z góry.
Płatności można dokonać w stołówce lub przelewem na konto.
Przeterminowane płatności do 10 dni będą skutkować nie wydaniem posiłku.

W tytule