Trybunalska 17/25 Poznań

Pasowanie na Czytelnika

30 października 2023 roku w bibliotece szkolnej odbyła się wspaniała uroczystość Pasowania na Czytelnika uczniów klas pierwszych!

Uczniowie otrzymali garść informacji na temat regulaminu wypożyczania książek
i zasad zachowania w bibliotece. Następnie wszyscy bawili się przy rozwiązywaniu zagadek – odgadywaniu bohaterów bajek na podstawie ilustracji. Uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po złożeniu „podpisu” pod tekstem przysięgi, każdy z uczniów mógł  wypożyczyć swoją pierwszą książkę!

Na zakończenie uroczystości wszyscy otrzymali przygotowane własnoręcznie przez nauczycielki biblioteki zakładki do książek oraz małe książeczki.

Biblioteka szkolna nie jest jedynie wypożyczalnią książek i podręczników. Pełni wiele funkcji, np. stanowi wsparcie dla edukacyjnej i wychowawczej roli szkoły, jest centrum nowoczesnych technologii, strefą rozwijania talentów. Tutaj liczy się przede wszystkim uczeń, a ten nie potrzebuje jedynie książek a potrzebuje wsparcia, otwartego serca, uśmiechu, wiary w jego możliwości, na które zawsze może liczyć!

Naszym pierwszakom życzymy, aby zawsze towarzyszyła im pasja czytania!

Zapraszamy do naszej biblioteki!

Małgorzata Plewa-Michalska
Kinga Niemczynowicz
Hanna Strzelecka